După izvoade din Nordul Transilvaniei

„Nordul Transilvaniei – am denumit astfel locaţia artiştilor anonimi alţii decât cei care pot fi grupaţi în centrul de la Nicula. Activitatea lor este dovedită documentar foarte timpuriu, la 1784 producţia fiind deja de ordinul a sute de icoane pe sticlă la o singură comandă din partea negustorilor interesaţi de colportarea acestor poduse. Singurul pictor pe care îl putem indica deocamdată cu numele este Ursu Broina, a cărui localitate de origine nu este cunoscută, dar despre care ştim că a locuit vremelnic la Cătina (jud. Cluj) şi Stoboru (jud. Sălaj). Nu a fost identificată încă nici o icoană cu semnătura sa, dar este atestat ca muralist.” (Ana Dumitran, Szӧcs Fülop Károly, Elena Băjenaru, Icoane pe sticlă din Transilvania. Colecția Szӧcs, Alba Iulia, 2012, p. 17).