După izvoade de membrii familiei Tămaș

„Tămaş –  familie de iconari originară din Făgăraş, nu din Nicula, cum s‐a presupus, fără nici un argument întemeiat. Tămaş, Petru, tatăl – unul din cei patru descendenţi ai lui Moise Tămaş, născut la Făgăraş în 1841 şi decedat în 1915, a învăţat să picteze de la tatăl său, de care îl diferenţiază însă un puternic efect decorativ şi factura rudimentară a desenului. Tămaş, Petru, fiul – a învăţat să picteze în atelierul tatălui său. Mai puţin înzestrat, icoanele sale sunt mai degrabă creaţii ale artei populare decât ale celei sacre. Activ la sfârşitul secolului al XIX‐lea şi în primele decenii ale secolului XX, a pictat alături de sora sa, Ana Tămaş, căsătorită Deji. ” (Ana Dumitran, Szӧcs Fülop Károly, Elena Băjenaru, Icoane pe sticlă din Transilvania. Colecția Szӧcs, Alba Iulia, 2012, p. 19).