Cu motive arhaice

Astăzi datina încondeierii ouălor de Paști în tehnica arhaică este încă foarte vie în mai multe zone din România, cu precădere în zona Bucovinei și a Moldovei, fiind practicată și de către ucraineni-huțuli, bulgari, și nu numai.

Arta încondeierii ouălor de Paști, marcată de un autentic caracter popular, cunoaște câteva trăsături specifice. Culorile corespund unei simbolistici bine stratificate în timp: roșu – simbolizează sângele, focul/soarele, dragostea; galben – speranță, lumină, recoltă; negru – statornicie, eternitate; verde – reînnoirea naturii; albastru – cerul, vitalitatea. Coloritul nu redă imaginea fidelă a obiectului reprezentat, broasca, peștele, pasărea fiind redate cu câte trei culori. Nerespectarea „concordanței” este o tehnică populară de mare originalitate, la fel de cunoscută în icoanele pe sticlă și în broderii.

Potrivit literaturii de specialitate paleta motivelor ornamentale românești, dominată de elemente din mediul înconjurător și din viața cotidiană se structurează în motive cosmice, zoomorfe, fitomorfe și skeomorfe.